Vypočítajte úsporu

Máte predstavu, koľko ušetríte zavedením dochádzkového systému? Nie? Potom si to spočítajte, je to jednoduché.

  osôb
  €/mesačne
  hodín
  minút

  Nezabudli ste pri odhadovaní neskorých príchodov zohľadniť prestávky na cigaretu, toaletu alebo občerstvenie?

  V prípade meškania Celkové ročné finančné úspory vrátane odvodov
  Úprava nastavení súborov cookie