Respilon

Biometrická čítačka
Prístupový systém
Dochádzkový systém

Respilon zefektívňuje procesy evidencie dochádzky

Respilon netreba dlho predstavovať. Spoločnosť sa zaoberá výrobou nanovlákien, ktoré chránia ľudské životy, a preto si veľmi ceníme spojenie medzi spoločnosťami Respilon a IRESOFT. S vedúcou personálneho oddelenia Irenou Tichou sme natočili videokonferenciu.

V rámci tohto videa získate nasledujúce informácie:

  • Aké úlohy a procesy Respilon rieši v rámci dochádzkového systému Alveno?
  • Na čo by ste mali klásť dôraz pri výbere dodávateľa dochádzkového systému?
  • Aké spojenie existuje medzi Respilon a spoločnosťou Iresoft?
  • Aké výhody prinieslo používanie dochádzkového systému Alveno pre Respilon?
  • Ako jednoducho sa zamestnanec orientuje v prostredí dochádzkového systému Alveno?

„Kolegové, kteří už měli předchozí zkušenost s docházkou se v Alvenu zorientují během několika minut a zaměstnanci, kteří se s docházkovým systémem nikdy nesetkali kvitují, že je Alveno velice intuitivní a že se s ním seznamují jednoduše v průběhu používání.“ Irena Tichá, vedúca personálneho oddelenia Respilon

Úprava nastavení súborov cookie