Docházkové terminály. Znáte je všechny a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

nahledove-obrazky

Bezpečnosť na pracovisku je veľmi dôležitá. Vzhľadom na to je používanie terminálov na kontrolu prístupu ako prostriedku na obmedzenie prístupu do určitých oblastí a zaistenie bezpečnosti zamestnancov čoraz populárnejšie. Tieto terminály umožňujú kontrolovať prístup do budov, častí budov, kancelárií a iných priestorov na základe oprávneného prístupu pomocou kariet, čipov, odtlačkov prstov alebo iných identifikačných prostriedkov.

Používanie prístupových terminálov je užitočné najmä v podnikoch s veľkým počtom zamestnancov, kde je potrebné zabezpečiť špecifické priestory. Tieto terminály sa preto často používajú v kombinácii s dochádzkovým systémom, ktorý umožňuje sledovať príchody a odchody zamestnancov a zaznamenávať ich pracovný čas. Okrem toho je možné určiť konkrétny čas vstupu zamestnancov do budovy alebo jej časti. Táto funkcia sa často využíva napríklad v obchodoch a nákupných centrách.

Chcete kontrolovať prístup svojich zamestnancov do budovy alebo jej časti? Pomocou prístupových terminálov prepojených s dochádzkovým systémom môžete nielen presne určiť, ktorý zamestnanec sa kam dostane, ale môžete tiež určiť presný čas, na ktorý sa dvere kolegovi otvoria. Týmto spôsobom sa nemôže dostať do budovy mimo pracovného času.

Moderné dochádzkové systémy znižujú náklady spojené so zabezpečením priestorov a zvyšujú efektívnosť a rýchlosť procesu vstupu a výstupu z budov alebo miestností. Môžete napríklad nastaviť pár prístupových kariet, ktoré sa nechávajú na recepcii. Tie sa môžu použiť na definovanie špecifického prístupu do častí budovy a môžu sa použiť napríklad pre návštevníkov. Výhodou dochádzkových terminálov je aj to, že pomáhajú chrániť pred stratou údajov alebo odcudzením majetku. Spoločnosti môžu napríklad obmedziť prístup k dôležitým dokumentom alebo majetku len na oprávnených zamestnancov a tiež sledovať, kto a kedy mal prístup do danej miestnosti.

Rozdiel medzi dochádzkovým terminálom a prístupovým terminálom je v ich funkcii. Existujú prístupové terminály, ktoré majú len prístupovú funkciu (prepínajú dvere, cez ktoré sa zamestnanec môže dostať, a držia zatvorené tie, kde je prístup obmedzený len na oprávnené osoby). Niektoré terminály však možno pripojiť k dochádzkovému systému, aby zaznamenávali dodatočnú dochádzku zamestnancov. Tieto údaje sa potom používajú ako podklad pre zákonnú evidenciu pracovného času a pre účtovníka ako podklad pre mzdy.

S jakými typy terminálů se můžete setkat?

Terminály s magnetickými karty

Používajú magnetické karty na identifikáciu používateľov a kontrolu prístupu do určitých oblastí. Tieto karty sa bežne používajú v hotelových izbách, ale aj v kancelárskych budovách a iných priestoroch.

✅ Výhody: nízke náklady, jednoduché používanie, rýchla identifikácia, jednoduchá správa a údržba, rýchla výmena stratených kariet.

❌ Nevýhody: magnetické karty sa ľahko poškodia, dajú sa ľahko napodobniť alebo skopírovať, čo môže viesť k bezpečnostným rizikám, nízka úroveň zabezpečenia.

Terminály na čipové karty/čipy:

Čipový systém je často bezpečnejší ako magnetické karty a funguje na veľmi podobnom princípe. Prostredníctvom prístupového terminálu alebo externého snímača môže zamestnanec získať prístup do konkrétnej miestnosti alebo časti budovy. Stačí spárovať čip s dochádzkovým terminálom. Často sa používajú v odvetviach, kde je problematické používať biometrickú identifikáciu osôb (manuálna práca a pod.).

✅ Výhody: vysoká úroveň zabezpečenia, viacúčelovosť (možno ich použiť aj na iné účely), jednoduchá správa a údržba, jednoduchá výmena stratených kariet.

❌ Nevýhody: Vyššie náklady, pomalšia identifikácia, vyžadujú špeciálne čítacie zariadenie.

Terminály na odtlačky prstov:

Tieto terminály umožňujú používateľom prístup pomocou odtlačku prsta. V poslednom čase sa stali veľmi populárnymi.

✅ Výhody: Vysoká úroveň zabezpečenia, jednoduché používanie a rýchla identifikácia, jednoduché používanie, nie sú potrebné žiadne karty ani kľúče.

❌ Nevýhody: vyššia cena, niekedy môžu byť príliš citlivé na vonkajšie vplyvy (napr. nečistoty alebo vlhkosť), na správne fungovanie potrebujú špeciálny softvér a hardvér.

Terminály s rozpoznávaním tváre:

Tie využívajú technológiu rozpoznávania tváre. Tá identifikuje používateľov a umožňuje im prístup do konkrétnych oblastí.

✅ Výhody: veľmi rýchla identifikácia, vysoká úroveň zabezpečenia, jednoduché používanie, nevyžadujú karty ani kľúče.

❌ Nevýhody: Vyššie náklady, niekedy môžu byť citlivé na osvetlenie a iné vonkajšie faktory, na správne fungovanie potrebujú špeciálny softvér a hardvér.

Terminály s klávesnicou:

Najčastejšie sa používajú v bankových inštitúciách a na identifikáciu používateľa sa používa kód PIN, ktorý sa zadáva na klávesnici.

✅ Výhody: nízke náklady, jednoduché používanie, jednoduchá správa a údržba, jednoduché používanie, nevyžadujú karty ani kľúče.

❌ Nevýhody: nižšia úroveň zabezpečenia, ľahké uhádnutie alebo odhalenie kódu PIN, náchylné na opotrebovanie a poškodenie klávesnice.

Možností je skutočne viac, ale dôležitejší ako samotné terminály je moderný systém, ktorý umožňuje jednoduché nastavenie prístupu pre konkrétnych zamestnancov. Dochádzkový systém Alveno sme navrhli tak, aby umožňoval práve funkciu prístupového systému. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme riešenie pre vašu spoločnosť.

Často kladené otázky o dochádzkových termináloch

Čo sú dochádzkové terminály?

Dochádzkové terminály sú zariadenia používané na zaznamenávanie dochádzky zamestnancov v práci.

Aký je rozdiel medzi prístupovým terminálom a dochádzkovým terminálom?

Prístupové terminály sú zariadenia, ktoré sa používajú na kontrolu prístupu do určitých oblastí alebo priestorov. Niektoré prístupové terminály možno pripojiť k dochádzkovému systému na evidenciu dochádzky zamestnancov. Tá sa potom používa ako základ pre zákonnú evidenciu pracovného času a ako podklad pre spracovanie miezd.

Ako fungujú dochádzkové terminály?

Docházkové terminály obvykle využívají biometrickou technologii, jako jsou otisky prstů, rozpoznávání obličeje nebo čipové karty, k identifikaci zaměstnanců. Tyto informace jsou pak ukládány a používány pro výpočet mezd a jako podklad pro zákonnou evidenci pracovní doby.

Aké sú výhody dochádzkových terminálov?

Dochádzkové terminály pomáhajú znižovať administratívne náklady, zjednodušujú evidenciu dochádzky a miezd zamestnancov a výrazne znižujú riziko podvodov a chýb vo výpočtoch.

Aké sú nevýhody dochádzkových terminálov?

Dochádzkové terminály môžu byť nákladné a zložité na inštaláciu, môžu vyžadovať školenie zamestnancov a údržbu a často vyvolávajú obavy o súkromie zamestnancov (často neoprávnene, biometrické čítačky ukladajú odtlačky prstov pomocou „hash reťazca“, ktorý si možno predstaviť ako číselnú postupnosť, ktorá je priradená odobratému odtlačku prsta).

Úprava nastavení súborov cookie