Čipy ako univerzálne riešenie na otváranie dverí a zaznamenávanie dochádzky

nahledove-obrazky

Systémy na evidenciu pracovného času a dochádzky sú v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou každej modernej spoločnosti, ktorá si zakladá na efektívnom riadení pracovných procesov a organizácii zamestnancov. Systémy času a dochádzky využívajú na overovanie prítomnosti zamestnancov rôzne technológie vrátane kariet, biometrických čítačiek a prístupových terminálov.

Prečo používať čip na otváranie dverí

Stále však vidíme, že čipová technológia otvára dvere v špecifických odvetviach. Táto technológia umožňuje zamestnancom jednoduchý a pohodlný prístup do budovy a zároveň poskytuje presné a spoľahlivé záznamy o ich prítomnosti.

Najčastejšie sa s prístupom do budovy alebo jej častí prostredníctvom dochádzkového čipu stretávame v odvetviach, kde zamestnanci pracujú manuálne. Často používajú ochranné pomôcky, kde autentifikácia prostredníctvom biometrie nie je vhodná. Okrem toho majú tieto pozície narušené papilárne línie a sťažené snímanie odtlačkov prstov.

Jednou z hlavných výhod používania čipovej technológie je vysoká úroveň zabezpečenia. V porovnaní s tradičnými prístupovými kartami je oveľa ťažšie sfalšovať čip. Okrem toho sú čipy skladnejšie a možno ich pripevniť k zväzku kľúčov, takže zamestnanci ich môžu mať počas pracovného času stále pri sebe. Vďaka tomu sa čipová technológia stáva ľahko použiteľnou a pohodlnou pre zamestnancov.

Čipy umožňujú zaznamenávať dochádzku zamestnancov

Ďalšou výhodou čipovej technológie je jej schopnosť poskytovať podrobné záznamy o prítomnosti zamestnancov. Dochádzkové systémy môžu napríklad poskytovať informácie o tom, kedy zamestnanec prišiel do práce alebo kedy z nej odišiel, čo môže byť veľmi užitočné pri sledovaní pracovného času, hodnotení výkonu a dokonca aj bezpečnosti práce. Okrem toho majú moderné programy funkcie systému kontroly prístupu. Ten umožňuje nastaviť, ktoré dvere môže otvoriť konkrétny čip a do ktorých častí firmy zamestnanci nemajú prístup.

Ak chcete použiť čip na otvorenie konkrétnych dverí, stačí potom pri vchode nainštalovať čítacie zariadenie, ktoré otvorí konkrétne dvere. Tieto zariadenia pracujú buď samostatne ako prístupový terminál, alebo prostredníctvom riadiacej jednotky (prístupového kontroléra), ktorú máte bezpečne uloženú v budove a ktorá potom prostredníctvom prístupových senzorov vysiela signál ku každým dverám.

Premýšľajte o spracovaní osobných údajov

Pri používaní akéhokoľvek druhu overovania, či už ide o čipy, karty alebo biometriu, je dôležité zabezpečiť, aby táto technológia bola v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto je potrebné zabezpečiť, aby boli zamestnanci dostatočne informovaní o tom, ako sa spracúvajú ich osobné údaje.

Za túto administratívu je vždy zodpovedný zamestnávateľ a odporúčame ju riešiť vždy pri nástupe zamestnanca. Pomôcť vám s tým môže aj spoločnosť Alveno, ktorá vďaka svojmu cloudovému HR systému dokáže vytvoriť pracovné dokumenty a okamžite priradiť spomínaný súhlas so spracovaním osobných údajov konkrétnemu zamestnancovi.

Často kladené otázky o čipoch a ich použití v systémoch kontroly prístupu a dochádzky

Aké sú hlavné výhody otvárania dverí pomocou čipu?

Otváranie dverí pomocou čipu je rýchle, bezpečné a pohodlné. Čipy sú oveľa bezpečnejšie ako bežné kľúče alebo magnetické karty, pretože sa ťažšie falšujú.

Aké čipy sa používajú na otváranie dverí?

Na otváranie dverí sa používa mnoho rôznych typov čipov vrátane RFID, NFC a ďalších.

Aké sú hlavné výhody používania čipov v dochádzkových systémoch?

Použitie čipov pre dochádzkové systémy umožňuje personálnym oddeleniam zaznamenávať dochádzku zamestnancov a zároveň umožňuje zamestnancom zabezpečiť prístup do budovy alebo jej častí.

Kedy je lepšie použiť čip na otvorenie dverí?

V niektorých oblastiach je stále lepšie používať čip ako biometrické overovanie. Najčastejšie ide o manuálne pozície, kde zamestnanci používajú ochranné pomôcky (napr. rukavice atď.), pri ktorých im nie je pohodlné overovanie prostredníctvom biometrie. Okrem toho pri týchto pozíciách dochádza k narušeniu papilárnej línie a zložitejšiemu snímaniu odtlačkov prstov.

Prečo používať čipovú technológiu na otváranie dverí?

V porovnaní s prístupovými kartami sú čipy pohodlnejšie, skladovateľnejšie a bezpečnejšie. Zamestnanci si môžu čip jednoducho pripnúť na zväzok kľúčov a mať ho stále pri sebe.

Úprava nastavení súborov cookie