Ako napísať pútavý pracovný inzerát?

nahledove-obrazky

V spoločnosti IRESOFT sa zameriavame na to, aby naše inzeráty hovorili priamo o osobe, ktorú si pre danú pozíciu predstavujeme. Možno ste si všimli, že naše inzeráty často začínajú slovami ako „Sam hľadá (konzultanta)“ alebo „Michal hľadá (predajcu, asistenta)“ alebo „Lukáš hľadá (vývojára, UXera)“. Vytvárame ich tak, aby sa priamo prihovárali potenciálnemu kolegovi z pohľadu jeho potenciálneho manažéra, ktorý jednoducho hľadá nového člena do svojho tímu.

Zamestnanecké persóny – základ každého pracovného inzerátu

Je pre nás veľmi dôležité, aby inzerát oslovil „ideálneho kandidáta“ a zaujal ho na prvý pohľad. Chceme, aby inzerát dokázal odpovedať na všetky ich nevyslovené otázky a poskytol komplexný prehľad o úlohe, práci a tíme. Kľúčové je tiež sprostredkovať typickú priateľskú atmosféru v našej spoločnosti. Inzeráty píšeme odľahčeným štýlom, poskytujeme jasné informácie bez zbytočného balastu a vyhýbame sa klišé.

Aby sme sa mohli zamerať na kandidátov a naladiť sa na nich, vytvorili sme v našom tíme persóny zamestnancov, ktoré zodpovedajú našim predstavám o ideálnych kandidátoch na jednotlivé pozície. Každá pozícia si vyžaduje iný typ človeka. To, čo je relevantné pre kandidátov na asistentov, nemusí byť relevantné pre programátorov.

Pri vytváraní týchto „persón“ sme išli do hĺbky a na základe našich skúseností sme vytvorili „typických predstaviteľov“ každej pozície. Špecifikovali sme konkrétne kategórie:

 • Meno – pohlavie – vek
 • Požadované vzdelanie pre danú pozíciu
 • Očakávaný príjem
 • Kariérne ciele
 • Motivácia a frustrácia v práci
 • Aké náborové kanály sú pre danú pozíciu vhodné?
 • Preferovaný štýl komunikácie
 • Správanie pri hľadaní práce
 • Ovplyvňujúce faktory a rozhodnutia
 • Silné stránky, hodnoty, osobnostné črty atď.

Hovorte k ľuďom, buďte autentickí a transparentní

Sme presvedčení, že v pracovnom inzeráte je dôležité zdôrazniť aj KPI (kľúčové predajné body) – čo je pre našich potenciálnych kandidátov dôležité a čo je pre nich v našej pracovnej ponuke atraktívne.

Pri písaní inzerátu sa snažíme byť čo najtransparentnejší a najpravdivejší. Nesnažíme sa skrývať menej príjemné aspekty práce za zdanlivý lesk. Ak sa niekto uchádza o pozíciu recepčného, nemôže očakávať, že bude často pracovať z domu. Naopak, ak sa nám uchádzač páči na pozíciu konzultanta helpdesku, po zaškolení môže pracovať čiastočne z domu, ale stále platí pevný pracovný čas od siedmich do troch. Ak má uchádzač záujem o pozíciu HW špecialistu v kancelárskom tíme, mal by byť pripravený občas baliť balíky a behať po kancelárii s obojstrannou lepiacou páskou.

Buďte autentický. Všetko, čo napíšete do inzerátu a čo sa na pohovore (alebo ešte horšie, ak vás prijmú v skúšobnej lehote) ukáže ako skreslené informácie, sa vám môže okamžite vypomstiť (áno, aj kandidát je zákazník). A jedna negatívna referencia môže poškodiť váš dlho budovaný employer branding.

Buďte autentickí. Všetko, čo napíšete do inzerátu a čo sa na pohovore ukáže ako skreslené (alebo ešte horšie, ak vás zamestnajú v skúšobnej lehote), sa môže okamžite vrátiť späť do vašej zákazníckej skúsenosti (áno, aj kandidát je zákazník). A jedna negatívna referencia môže pošpiniť váš dlho budovaný employer branding.

Lucie Přibylová
HR specialistka

Uchádzačov zaujímajú fakty, ukážte im náplň práce

V pracovnom inzeráte sa zamerajte aj na to, čím je naša spoločnosť zaujímavá, aký je účel nášho produktu, jeho presah a prínos pre spoločnosť. Ak je to možné, uvádzame referencie našich zákazníkov, najmä ak ide o známe značky (radi sa pochválime videoreportážami, ktoré sme vytvorili pre dochádzkový systém Alveno, a ukážeme kandidátom, aké známe značky používajú náš produkt). Uvádzame aj iné zdroje, v ktorých sa o nás hovorí, napríklad podcasty, články alebo dokonca referencie od samotných zamestnancov. Zamestnanci môžu najlepšie prezentovať dôvody, prečo radi pracujú pre našu spoločnosť. V ideálnom prípade sa tak buduje profil spoločnosti Atmoscope, ktorý napríklad povzbudí kolegov, aby zhodnotili vašu spoločnosť.

Aké ďalšie informácie by mohli byť pre uchádzačov v inzeráte zaujímavé?

 • ✅ Dôvod tejto pozície: rozširujeme tím alebo sme niekoho interne presunuli na inú pozíciu?
 • ✅ Predstavte nadriadeného a celý tím: Ako tím spolupracuje a aký je šéf?
 • ✅ Podrobnosti o projekte, na ktorom bude uchádzač pracovať, vrátane použitých technológií.
 • ✅ Informácie o nástupe, školení a adaptácii na pozíciu.
 • ✅ Firemná kultúra.
 • ✅ Plat a benefity.

Sme úprimní, transparentní a opisujeme konkrétne príklady toho, čo táto úloha zahŕňa, pričom sa vyhýbame zbytočným klišé a frázam. V závislosti od typu firemnej kultúry môžeme byť osobnejší a hravejší, ale aj pre firemnú banku dokážeme vytvoriť „seriózny inzerát“, ktorý pôsobí ľahko, je čitateľný a priťahuje uchádzačov, aby sa o pozícii dozvedeli viac.

Lucie Přibylová
HR specialista

Po viac ako 10 rokoch skúseností v oblasti ľudských zdrojov Lucka zakotvila v IT spoločnosti IRESOFT, kde je zodpovedná za každodennú personálnu agendu. Spolu s tímom HR nielenže prijíma nových kandidátov, ale stará sa aj o to, aby boli existujúci zamestnanci čo najviac spokojní a budovali si pozitívnu skúsenosť so spoločnosťou IRESOFT ako zamestnávateľom. Všetci v tíme pritom rozvíjajú firemnú kultúru a dlhodobo budujú značku zamestnávateľa.

Úprava nastavení súborov cookie