A čo persóny zamestnancov? Postupujte podľa nášho sprievodcu a vytvorte si ich sami

nahledove-obrazky

Uvažujete o tom, že by ste začali pracovať v personálnej oblasti? Zaujímajú vás výhody kvalitatívneho, kvantitatívneho alebo kombinovaného štýlu tvorby persón? Alebo si chcete osviežiť, čo persóny zamestnancov zvyčajne obsahujú? V dnešnom článku sa na tento proces pozrieme bližšie. Dozviete sa, ako v spoločnosti Alven vytvárame persóny zamestnancov, a ukážeme vám, čo všetko obsahujú.

Základné parametre tvorby zamestnaneckej persóny sú veľmi podobné tvorbe persón v marketingu a dizajne UX. Majú spoločný hlavný cieľ: rozdeliť heterogénny celok na menšie, homogénnejšie skupiny, aby im spoločnosť mohla prispôsobiť služby a komunikáciu. Výsledkom je vždy fiktívny profil osoby založený na reálnych údajoch, ktorý sumarizuje hlavné charakteristiky určitého segmentu zamestnancov. 

Ten sa potom môže použiť ako základ pre plánovanie stratégie ľudských zdrojov alebo iných činností. Čo prináša? To bude čiastočne závisieť od vášho vlastného rozhodnutia. V skutočnosti je jedným z prvých krokov pri vývoji zamestnaneckej persóny definovanie hlavných otázok, na ktoré by mala persóna odpovedať.

Čo má persóna obsahovať? Základné informácie a demografické údaje

Viete, čo vás zaujíma? Informačná štruktúra persony bude čiastočne závisieť od vašich konkrétnych potrieb. Povedzme, že pripravujete materiály pre náborovú kampaň. Persony vám pomôžu napísať inzerát, ktorý nezapadá. V spoločnosti Alven napríklad používame persóny na nábor zamestnancov, aby sme si vytvorili predstavu o uchádzačoch o zamestnanie a ich preferenciách. Preto uvádzame tieto špecifické informácie:

  • Preferovaný typ komunikácie niektorí ľudia hľadajú tvrdé údaje, iných zaujíma jedinečná tonalita, iní chcú, aby ich práca mala vyšší významS
  • Správanie pri hľadaní práce odporúčania od priateľov, oslovenie náborovým pracovníkom alebo aktívne hľadanie na pracovných portáloch
  • Relevantné náborové kanály niektorí ľudia chodia na konferencie, iní hľadajú na LinkedIn, pozerajú sa na pracovné portály, sociálne siete alebo dajú na odporúčania…

Špecifiká premenných dopĺňajú základné demografické údaje. Tie zostávajú konštantné bez ohľadu na účel, na ktorý persóna slúži. Uľahčujú predstaviť si skutočnú osobu zo skupiny, ktorú reprezentuje, namiesto persóny. Vždy sa dozvedáme:

  • Vek — len širší rozsah
  • Pohlavie — niektoré pozície sú zvyčajne častejšie obsadzované určitým pohlavím
  • Meno — pridávame aj fotografiu, pomáha personalizovať a poľudštiť osobu
  • Vzdelávanie — ilustruje a spája ostatné informácie

Na záver sa pýtame na hlavné zdroje motivácie a frustrácie. Túto otázku nájdete v určitej forme aj vo väčšine ostatných typov zamestnaneckých osobností. Len jej konkrétna podoba sa mierne líši. To, čo chceme vedieť v personálnej persóne, je:

  • Čo motivuje uchádzačov k prijatiu práce — niektorých zaujíma časová flexibilita, iných povesť spoločnosti, ďalší hľadajú stabilné zamestnanie alebo pracovisko blízko domova.
  • Čo odrádza uchádzačov od prijatia práce — niektorých ľudí odrádzajú nadčasy, iných rutina, ďalší uprednostňujú príjemný kolektív

Ako to všetko zistiť? Kvalitatívny, kvantitatívny a kombinovaný zber dát

Keď máte jasnú predstavu o potrebných informáciách, začína sa fáza zberu údajov. Existuje niekoľko spôsobov, ako tieto údaje získať: 

Kvalitatívny výskum: telefonické, písomné alebo osobné rozhovory, dotazníky alebo prieskumy. Môžete pracovať s existujúcimi zamestnancami alebo vedením spoločnosti. Tento typ výskumu zahŕňa menšiu vzorku potenciálnych respondentov, takže nemusí byť úplne štatisticky presný. Poskytuje však podrobnejšie výstupy.

Kvantitatívny výskum: automatizovaný zber údajov pomocou analytických platforiem, zo systémov CRM atď. Tento typ výskumu pracuje s väčšími vzorkami populácie. Poskytuje množstvo informácií o demografických údajoch respondentov, ale zvyčajne nedokáže odpovedať na podrobnejšie alebo komplexnejšie otázky.

Kombinovaný výskum: časovo a finančne najnáročnejší typ výskumu, ktorý prináša najkomplexnejšie výsledky. Stavia na kvantitatívnom základe, po ktorom nasleduje kvalitatívne rozšírenie.

Teraz by ste mali mať všetky informácie, ktoré potrebujete na úspešné vykonanie vlastnej personifikácie zamestnancov. Prečo napríklad nezačať hneď?

Často kladené otázky

Môžem si vytvoriť osobu podľa kolegu Jána Nováka? Zdá sa mi, že je naozaj typickým predstaviteľom skupiny zamestnancov, ktorá ma zaujíma.

Nerobte to. Persóny musia byť úplne fiktívne, inak strácajú svoj význam. Nemajú predstavovať žiadnu konkrétnu osobu. Sú súhrnom skupiny ľudí, ktorí majú niečo spoločné.

Čo je kvalitatívny zber dát?

Tento typ prieskumu zahŕňa menšiu vzorku potenciálnych respondentov, takže nemusí byť úplne štatisticky presný. Poskytuje však podrobnejšie výstupy. Medzi typické spôsoby prieskumu patria telefonické, písomné alebo osobné rozhovory, dotazníky alebo ankety.

Čo je to kvantitatívny zber dát?

Tento typ výskumu pracuje s väčšími vzorkami populácie. Poskytuje množstvo informácií o demografii respondentov, ale vo všeobecnosti nedokáže odpovedať na podrobnejšie alebo komplexnejšie otázky.

Úprava nastavení súborov cookie