5 tipov, ako čo najlepšie využiť zamestnanecké persóny

nahledove-obrazky

Persony, teda archetypálne profily zamestnancov, si našli cestu do HR z marketingu a produktového dizajnu. Prečo sa ich oplatí používať? A prinesú vám spokojnejších zamestnancov?

Persóny sú modelové osobnostné profily, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť a spoznať myslenie a potreby vybranej skupiny ľudí. Celý tento koncept preslávili marketingové agentúry a brandingové spoločnosti. Pomocou persón rozdelili cieľových zákazníkov na menšie, homogénnejšie segmenty. 

Ako to fungovalo? Najprv identifikovali prieniky medzi ľuďmi v podobe podobných demografických údajov, charakteristík, správania, potrieb alebo záujmov. Potom ich podľa nich zoskupili a skúmali, v čom sa najvýraznejšie líšia. A nakoniec im výsledný prehľad umožnil dokonale zacieliť reklamu a produkty na zákazníkov, u ktorých mohli očakávať najpriaznivejšiu odozvu.

V súčasnosti, keď podniky už niekoľko rokov trpia prehriatym trhom práce, však persóny nachádzajú väčšie uplatnenie aj v oblasti ľudských zdrojov, pretože predstavujú konkurenčnú výhodu. Manažérom ľudských zdrojov umožňujú lepšie reagovať na skutočné potreby zamestnancov, a tým si ich ľahšie udržať. Zároveň šetria náklady pri nábore nových uchádzačov o zamestnanie. Ako ich môžete využiť aj vy?

1. Zosúlaďte znenie a vizuálnu stránku inzerátu s osobnosťou ideálneho zamestnanca

Hľadáte práve teraz nových ľudí? Najskôr si vytvorte persóny najvhodnejších kandidátov. Potom môžete vytvoriť znenie a vizuálnu stránku inzerátu tak, aby oslovil osobnosti, ktoré chcete na danú pozíciu získať. Zameriavate sa na mladú, dynamickú persónu? Potom si môžete dovoliť siahnuť po hovorovejšom jazyku a modernejších grafických prvkoch. Skúsenejšieho uchádzača naopak skôr zaujme výstižná odborná terminológia a čistý, štruktúrovaný grafický štýl.

2. Oslovte uchádzača o zamestnanie prostredníctvom persón tam, kde sa skutočne nachádza

Vďaka persónam kandidátov môžete presnejšie definovať, kde sa oplatí inzerovať. Ušetríte tak peniaze za reklamu na nerelevantných kanáloch. Hľadáte kreatívne persóny? Pravdepodobne má zmysel vyskúšať vizuálne orientované komunikačné kanály, ako je Instagram. Hľadáte niekoho, ktorého persona zahŕňa záujem o moderné technológie a globálne správy? Možno stojí za to vyskúšať reklamu na Reddite.

3. Zefektívnite svoj systém odmien a benefitov pomocou persóny

Keď už ste zamestnancov nabrali, persóny vám uľahčia ich odmeňovanie. Ani tá najlepšia spoločnosť nedokáže prispôsobiť odmeny každému jednotlivcovi na mieru. Namiesto toho sa môžete prispôsobiť ľuďom tak, že ich odmeny aspoň čiastočne prispôsobíte ich persónam. Ak napríklad zistíte, že váš tím má silnú persónu zamestnanca, ktorý sa rád učí a získava nové skúsenosti, môžete rozšíriť ponuku školení a iných vzdelávacích kurzov. Osobe, ktorá je zameraná na to, aby si za dobre vykonanú prácu zarobila peniaze, môžete sľúbiť aj finančný bonus. Človek, ktorý uprednostňuje flexibilitu, bude pravdepodobne spokojnejší s home office na čiastočný úväzok.

„V HR systéme Alveno máte vyhradený priestor pre informácie o každom zamestnancovi. Zapíšte si ich osobnosť. Takto budete mať vždy zaznamenané, koľko za daného zamestnanca platíte.“

Tomáš Foltas
IRESOFT

4. Identifikujte unikátne problémy jednotlivých persón – a prispôsobte im riešenia

Analýza person zamestnancov často prináša jedinečný pohľad na ich potenciálne slabé stránky. A môžete im prispôsobiť svoje ďalšie kroky. Napríklad konzervatívnejšia persóna, ktorá nedôveruje novinkám, ale rešpektuje autority, môže mať veľký prospech zo špeciálneho školenia o moderných technológiách vedeného erudovaným odborníkom. Cieľavedomej, introvertnej osobe môže prospieť školenie v oblasti diplomatickej komunikácie.

5. Účinnejšia podpora zamestnancov v ich ďalšom rozvoji

Zamestnanci majú rôzne kariérne ciele a potreby – a persóny šéfom uľahčujú ich napĺňanie. Naznačuje persóna, že zamestnanec má veľký záujem o kariérny postup? Potom mu môžete začať dávať rozmanitejšie úlohy, aby získal skúsenosti. Zároveň môžete podľa persóny upraviť celkový štýl riadenia. Citlivejšej osobnosti prospeje jemnejší prístup, zatiaľ čo sebavedomý jedinec ľahko zvládne konštruktívnu kritiku.

Často kladené otázky

Čo je to zamestnanecká persóna?

Zamestnanecká persóna je v podstate fiktívny opis zamestnanca, ktorý obsahuje informácie o jeho hlavných charakteristikách, silných a slabých stránkach, cieľoch a motivácii.

Na čo sa dajú využiť persóny zamestnancov?

Persony pomáhajú pri nábore nových uchádzačov o zamestnanie a starostlivosti o existujúcich zamestnancov. Umožní vám zatraktívniť systém odmeňovania, efektívnejšie investovať do rozvoja a vzdelávania a lepšie osloviť potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.

Môžete ušetriť peniaze vďaka zamestnaneckým personám?

Áno! Zamestnanecké persóny vám pomôžu presnejšie určiť, po čom je dopyt – a ušetriť na nerelevantnej reklame a zamestnaneckých výhodách.

Úprava nastavení súborov cookie